OSTALE VRO

Operacija OTKOS 10

Otkos 10

CILJ OPERACIJE

Prije nego neprijatelj pristupi realizaciji svoga cilja, napasti i razoružati snage 28. Partizanske divizije (pomoćne snage) u područjima njihovog rasporeda. Spriječiti spajanje snaga 5. korpusa sa snagama 28. Partizanska divizije. I kao krajnji cilj operacije OTKOS – 10 je bio osigurati ostanak i povratak civilnog pučanstva na navedenom području Bilogore i Papuka. Osigurati neometan promet na magistralnoj prometnici Zagreb - Kutina - Grubišno Polje - Virovitica. Skratiti bojišnicu na zapadnoslavonskom bojištu. Preusmjeriti Hrvatske snage s područja Bilogore ka obrani područja oko Pakraca.

OSLOBOĐENI TERITORIJ

Oslobođeno je 21 selo, odnosno oko 270 km2, do tada okupiranog područja. Otvorena je za promet strateška prometnica Virovitica - G. Polje - Kutina.

POSTROJBE

Hrvatska vojska

Zapovjedništvo obrane Grubišno Polje - planiralo i provodilo u suradnji s zapovjedništvo OZ - Bjelovar: 127. br (Virovitička), 57. samostalni bataljun (G. Polje), 55. samostalni bataljun Bjelovar, 2 (dvije) samostalne SP - Bjelovar, dragovoljačka satnija - Koprivnica, protudiverzantska satnija - Bjelovar, 2 (dvije) satnije G. Poljske i Virovitičke policije, mješoviti tenkovski vod - Bjelovar, 19. mješoviti protuoklopni topnički divizion, 24. mješoviti divizion, odredi Narodne zaštite. Ukupno: 2647 vojnika, 2 tenka (imena Kum I i Kum II) , oklopni transporteri, bojno oklopno vozilo, 18 oruđa topništva raznih kalibara i 20 oruđa minobacača.

Agresorska vojska

Neprijateljske snage bile su objedinjene u okviru 28. Partizanske divizije, koja je bila razmještena na Bilogori, Papuku i u području Daruvara. Snage divizije brojale su oko 1750 ljudi i raspolagale su s teškim naoružanjem (tenkovima, OT i topovima). Cilj djelovanja 28. Partizanske divizije je bio: Omogućiti snagama 5. korpusa brz prodor smjerom Pakrac - Grubišno Polje, potom se spojiti s 28. Partizanskom divizijom na Bilogori, Papuku i oko Daruvara, presjeći Podravsku magistralu i izbiti na državnu granicu s Mađarskom. Istovremeno nastaviti djelovanje prema istoku (autoputom). Ovladati cestom Virovitica - Kutina i nastaviti djelovanje prema zapadu.

ISKUSTVA

Dobra

Onemogućeno je spajanje 5. korpusa s 28. Partizanskom divizijom na Bilogori, Papuku i u području Daruvara, a time i njihovo izbijanje u Podravinu. Hrvatske snage na Bilogori preuzele su inicijativu i stvorile uvijete za nastavak napadnih djelovanja u smjeru Papuka i Psunja.

Loša

Neprijatelj je uspio zadržati: područje istočno od prometnice Lipik - Pakrac - Daruvar; zapadne dijelove Psunja i Papuka; prometnicu Okučani - Bijela Stijena - Donji Čaglić; i zapadne obronke Psunja nadzirala je 5. korpus.

TIJEK VOJNOREDARSTVENE OPERACIJE

Zapovjednik Operativne zone - Bjelovar donio je zapovijed 04.10.1991. godine po kojoj se treba pristupiti organizaciji čišćenja odmetničkih i terorističkih skupina u pobrđu Bilogore. Prostor je bio duljine oko 70 km i širine oko 15 km i pružao se smjerom s/z. Operacija je odgađana nekoliko puta, zbog obveza poštivanja primirja koje je RH u tom vremenu potpisivala s predstavnicima tadašnjeg SSNO.
Početak operacije odgođen je za 31.10.1991. godine. Razdoblje do početka operacije iskorišteno je za pripreme postrojbi OZ - Bjelovar, prije svega iz općina Virovitica, Grubišno Polje, Daruvar, Đurđevac i Bjelovar.
U to isto vrijeme (17.10.1991.) na ovom i širem području uspostavljena su dva nova zapovjedništva sektora i to: Zapovjedništvo Sektora Pakrac: za općine Pakrac, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje i zapovjedništvo Sektora Virovitica: za općine Virovitica, Đurđevac i Koprivnicu.
Početak operacije: Operacija je počela 31.10.1991. u 06.00 sati. Početak je označen jakom topničkom pripremom i istovremeno pješačko – tenkovskim napadom duž cijele bojišnice. Tri smjera su u napadu bila ključna: 1. sa sjevera od Virovitice, 2. sa sjeverozapada od Bjelovara, 3. s juga od Grubišnog Polja.
Zapovjedno mjesto je bilo u Grubišnom Polju, a IZM u Velikom Grđevcu.

Tijek operacije

Operacija je tekla po planu na svim smjerovima napada Hrvatskih snaga. Tako su snage koje su napadale sa sjevera iz smjera Virovitice, već 3.11.1991. oslobodile komunikaciju Virovitica - Grubišno Polje. Snage koje su napadale sa sjeverozapada razbile su i potisnule neprijatelja, te do 2.11.1991. obavile sve dobivene zadaće. Snage Grubišnog Polja za sve vrijeme su dijelom snaga držale čvrstu obranu, a dijelom snaga su napadale, tako da su treći dan borbi ovladali raskrižjem putova Grubišno Polje - Virovitica - Peratovica.
03.11.1991. - Na Peratovačkom putu spojile su se 127. brigada i snage 57. sabostalne bojne.
Napad se nastavio i 04.11.1991. kada je 52. samostalna bojna - Daruvar ušla u Turčević Polje i pri tome zaposjeli IZM 28. Partizanske divizije.
Da ne bi došli u okruženje, neprijatelj je dio svojih snaga i civila povukao prema Papuku. Neprijatelj je na svim smjerovima pružao jak otpor.
05.11.1991. - Postignut je dogovor o prekidu vatre, koji je trebao stupiti na snagu istog dana u 17.00 sati. Ovim dogovorom prekinuto je ostvarivanje druge faze operacije OTKOS-10, čiji je radni naziv bio "Ledina".


Preuzeto sa portala domovinskirat-xtreemhost, a sadržaj na ovu temu će se nadopunjavati od strane autora ovih stranica.

Povezani članci:

UREDOVNO VRIJEME

PONEDJELJAK - PETAK

08:00 do 16:00

RAD SA STRANKAMA

UTORKOM  09:30 - 12:30

ČETVRTKOM  09:30 - 12:30

OSNOVNI PODACI

UVSJP Alfa Zagreb
Remetinečka cesta 77
10020 Zagreb

ZAGREBAČKA BANKA

HR5923600001101782247
MBS: 1836072
OIB: 39923915314