RATNE SJP

SJP Orao Osijek

SJP Orao Osijek

U cilju sprječavanja ekspanzije "Balvan revolucije" ustrojava se Jedinica za posebne namjene „ORAO“ 03.03.1991.god. na području PU Osijeko-baranjske...

SJP PU Osječko-baranjske Osijek ”Orao“ utemeljena je 03. ožujka 1991. Na području PU Osijek, policija je u to vrijeme bila jedina Hrvatska oružana formacija koja je pored rodovitih zadaća dovala stanovitu sigurnost većinskom Hrvatskom stanovništvu, od prijetnje srpskog ekspanzionizma. Početkom 1991.god. na području istočne Slavonije " proširila se tzv. balvan revolucija" tzv. JNA naoružava srpsko stanovništvo, pristižu dragovoljci iz Srbije. Područje na kojem je odgovorna PU Osiječko-baranjska je čitava Istočna Slavonija do granice sa Srbijom. U cilju spriječavanja ekspanzije "Balvan revolucije" po zapovjedi Ministra UP dolazi do ustroja Jedinice za posebne namjene „ORAO“ “03.03.1991.god. na području PU Osijeko-baranjske. Po ustroju sastojala se od matične jedinice stacionirane u Osijeku i brojala je 120 djelatnika te istoimenih vodova, Ðakovo 50 djelatnika, Našice 30 djelatnika i Orahovica 30 djelatnika, tj. ukupno 230 djelatnika. Prvi zapovjednik jedinice je inspektor Marijan Ivić. Za napomenuti je da pored manjeg broja policajaca hrvatske nacionalnosti iz bivšeg sustava veći dio jedinice sačinjavali su policajci - vježbenici tj. dragovoljci. Odmah po osnutku jedinice pristupalo se intenzivno pripremanju za predstojeće borbene zadaće koje su se mogle očekivat na području Istočne Slavonije. Tijekom mjeseca travnja 1991.g., djelatnici Specijalne policije su osiguravali predvojnički centar u Erdutu i pomogli u formiranju 1. bojne Zbora narodne garde. Početkom mjeseca svibnja 1991.god. deset djelatnika Specijalne jedinice uspješno su spriječili prelazak grupe srpskih plaćenika koji su se trebali preko Dunava pomoću čamaca prebaciti na područje Erduta koji su za zadatak imali diverzantske akcije.

HAPŠENJE ČETNIČKOG VOJVODE V. ŠEŠELJA I SURADNIKA
Temeljem usmene zapovijedi Načelnika PU grupa od 6 djelatnika sredinom travnja 1991.god. upućena je u Batinu na blokadu mosta radi uhićenja tzv. četničkog Vojvode Vojislava Šešelja. Tog dana se u Baranji u mjestu Jagodnjak održavao skup gdje su Srbi počeli sa pobunom protiv Hrvatske vlasti, a skupu su prisustvovali političari iz Srbije: Paroški, Cvijan i Šešelj, koji je izjavio: " Da svaki onaj koji bi digao ruku na Srbina da ga treba odmah kao psa ubiti iza plota". Djelatnici SJP obučeni u civilnu odjeću na mostu u mjestu Batina gdje se očekivao prolazak vozila u kojem se nalazio Šešelj, postavljena je blokadana , te je uhićen tzv. četnički vojvoda Vojislav Šešelj. Odmah nakon hvatanja Šešelja upoznat je Načelnik PU koji je nakon kratkog vremena pristigao na mjesto događaja,te nakon kratkog razgovora sa Šešeljem zapovjedio da se istoga pusti, te da se makne blokada sa mosta što je i učinjeno.

SUDJELOVANJE SJP U AKCIJI "BOROVO SELO"
Dana 02.05.1991.god. temeljem usmene zapovijedi načelnika PU jedinica je upućena u Borovo Selo radi oslobađanja dvojice svojih djelatnika koji su u noći 01na02.05.1991.god. vršeći redovite zadaće u civilu sa civilnim vozilom upali u zasjedu na području Borova Sela. Tog dana dobivena je zapovijed da se i drugi vodovi koje je SJP imala u Orahovici, Našicama i Ðakovu uporabe, te da narečeni dođu s punom borbenom opremom u sjedište SJP te da se zajedno krene u oslobađanje dvojice djelatnika ako pregovori propdnu (ukupno 160 djelatnika ). Djelatnici SJP su se s oklopnim vozilom "TAB", 6 kombi vozila, 3 landrovera i 2 civilna vozila, te jednim civilnim kamionom uputili u pravcu Borova Sela preko Nemetina, Sarvaša, Bijelog Brda i Dalja. Ispred naselja Sovulja otvorena je rafalna paljba po koloni ispred koje je išlo oklopno vozilo "TAB". Odmah potom djelatnici su izišli iz vozila i nakon raspoređivanja odgovorili na vatru i krenuli u protunapad.Gotovo istovremeno sa desne strane od pravca sela Bobota pristizala je prema nama skupina od oko 200 naoružanih ljudi prema kojima je od strane SJP postavljena blokada od 20 djelatnika. Na zapovijed da se vrate nazad, isti su otvorili vatru na što su djelatnici uzvratili, pa su se nakon 5 - 10 minuta vratili prema svojem selu. Istovremeno iza leđa iz pravca Dalja krenula je grupa od oko 150 mještana Dalja srpske nacionalnosti te je postrojbi pristigla pomoć djelatnika ZNG-a iz Erduta koji su zapriječili prolazak mještana prema Borovu Selu. Kad je SJP do ulaza u Sovulju bila samo oko 50- tak metara, a otpor potpuno oslabio iz pravca Dalja prema Borovu Selu u Sovulju je ušla kolona od 7 vojnih JNA transportera. SJP je dobila zapovijed da prestane sa napredovanjem te da propusti transportere do tada neutralne JNA. Odmah nakon toga jedinica je dobila zapovijed da se povuče na ekonomiju "Lovas" koja se nalazila između Sovulje i Dalja. Prilikom povlačenja na djelatnike je otvorena vatra iz vojnih transportera, te su vatru otvorili i četnici koji su se nalazili iza vojnih transportera, prilikom povlačenja jedinica je imala dva ranjena djelatnika dok za vrijeme borbe nije imala gubitaka.

ZAČETAK HRVATSKE RATNE RIJEČNE FLOTILE
Temeljem usmene zapovijedi pomoćnika zapovjednika dana 04.05.1991.godine u 10,00 sati okupljena je posada našeg prvog bojnog broda "Ljutoč" u sastavu 8 aktivnih i 2 pričuvna djelatnika Specijalne jedinice policije. Zadaća im je bila patroliranje rijekom Dunav od ušća kod Aljmaša pa sve do Borova sela i na taj način spriječiti prebacivanje četničkih dragovoljaca iz Srbije u Republiku Hrvatsku. Glavni zadatak posade bio je spriječiti četnike da čamcem prebace naša dva zarobljena djelatnika iz Borova sela na lijevu stranu Dunava, na područije Srbije. Prilikom obavljanja navedenih zadaća brod „Ljutoč sa posadom zarobljen je od strane rječne flotile JNA te nakon pregovora i oslobođen. Dana 08. svibnja 1991.god. u 08,00 sati brod "Ljutoč" sa posadom stiže u matičnu bazu u luku "Neptun". U daljnjem tijeku rata i agresije na Republiku Hrvatsku brod "Ljutoč" nikada više nije isplovio s ovom posadom niti na jedan borbeni zadatak.

RATNI PUT JEDINICE
AKCIJE: uspostava prve crte obrane sela Nova Tenja, Laslovo, Darda, Ivanovac, razbijanje četničke barikade u selu Palača, sudjelovanje u borbama za baranju, povrat vodocrpilišne pumpe - Ernestinovo,osvajaje Bijele vojarne ("Milan Stanivuković") u Osijeku, Trokut, Krug-Dubrovnik, Poskok I, Maslenica, PoskokII,Medački džep, Kocka, Krug-Požega, Bljesak, Oluja, Oluja-obruč, Povratak. Specijalna jedinica policije je po svom osnivanju brojila cca 280 djelatnika raspoređenih na podruèju županije i to na taj način da je u matičnoj bazi PU Osijek smješteno 120 djelatnika, te Ðakovo 60 djelatnika, Našice i Orahovica sa po 50 djelatnika. Kroz jedinicu je tijekom Domovinskog rata prošlo 880 aktivnih i pričuvnih policajaca, liječnika i članova medicinskih ekipa. Poginulo je i smrtno stradalo 26, a ranjeno i oboljelo 60 pripadnika. Jedinicom su zapovjedali zapovjednici i dozapovjednici: Mirko Pongrac, Marijan Ivić, Dražen Damjanović, Stevo Ivić, Antun Blažević, Darinko Mikulić, Zdravko Nalio, Ivan Horvat i Ivan Peić. Zbog iskazanih potreba za ljudstvom određeni broj djelatnika je morao popunjavati druge postaje temeljne policije, te je iz narečenih razloga jedinicu od njenog osnutka prošlo 951 djelatnik 450 aktivnih te 481 djelatnik pričuvnog sastava, da bi se 1993.godine broj djelatnika ustalio na cca 300 tj. 150 aktivog i 150 pričuvnog sastava. Od strane Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, za junački otpor i iskazanu hrabrost u borbama u Baranji, jedinica putem sredstava informiranja biva javno pohvaljena. Za iskazanu hrabrost u domovinskom ratu odlikovana je velika većina djelatnika postrojbe. Tako za vojno-redarstvenu akciju "Bljesak" odlikovano je medaljom "Bljesak" ukupno 230 djelatnika od toga 117 aktivnih i 113 pričuvnih djelatnika. Za vojno redarstvenu akciju "Oluja" medaljom "Oluja" odlikovano je ukupno 254 djelatnika od toga 132 aktivna i 122 pričuvna djelatnika.

Djelatnici su odlikovani i slijedećim odličjima:

  • RED KNEZA DOMAGOJA S OGRLICOM - 3 djelatnika
  • RED NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG - 23 djelatnika
  • RED PETRA ZRINSKOG I F. KRSTE FRANKOPANA - 2 djelatnika
  • RED HRVATSKOG KRIŽA - 4 djelatnika
  • RED HRVATSKOG TROLISTA - 38 djelatnika
  • RED HRVATSKOG PLETERA - 1 djelatnik

Povezani članci:

ATJ Lučko Zagreb

ATJ Lučko Zagreb

SJP Omege Bjelovar

SJP Omege Bjelovar

SJP Poskoci Zadar

SJP Poskoci Zadar

UREDOVNO VRIJEME

PONEDJELJAK - PETAK

08:00 do 16:00

RAD SA STRANKAMA

UTORKOM  09:30 - 12:30

ČETVRTKOM  09:30 - 12:30

OSNOVNI PODACI

UVSJP Alfa Zagreb
Remetinečka cesta 77
10020 Zagreb

ZAGREBAČKA BANKA

HR5923600001101782247
MBS: 1836072
OIB: 39923915314