OSTALE VRO

Operacija MILJEVCI

Operacija MILJEVCI 21. - 22.06.1992.

 

CILJ OPERACIJE

Oslobađanje okupiranog područja u šibenskom zaleđu (Miljevačkih sela).

OSLOBOĐENI TERITORIJ

Oslobađeno je 7 sela oko 108 četvornih kilometara.

POSTROJBE

Hrvatska strana

Hrvatska vojska: 4/113. br. HV, diverzantski vod 113. br., desetina 2/72. b. VP, 3-3/142. br. HV, Kaštelski vod, izvidničko diverzantski vod 142. br. HV i sanitetski vod 142. br. HV. Ukupne snage sastojale su se od 520 ljudi. Glavne snage za napad činili su dijelovi 113. br. koji u tom trenutku nisu bili na bojišnici, pojačani s dijelom postrojbi 142. br. koji su bili spremni sudjelovati u napadu. Istočno od snaga za napad, obranu su izvodili dijelovi 142. br. i 141. br. Zapadno u skradinskom zaleđu dijelovi 113. br.

Agresor

75. mtbr./9. KK. Na miljevačkom području neprijatelj je rasporedio snage jedne pješačke bojne, koristeći za obranu naselja i zaprečivanje prilaznih putova. Imao je jaku topničku potporu i odgovarajuće OM snage (vojarna Trobounje). Težište obrane mu je bilo na komunikaciji: Nos Kalik - s. Drinovci.

GUBICI

Hrvatska strana

Poginulio je 6 vojnika i 2 su bila teže ranjena.

Agresorska strana

Poginulio je 75 neprijateljskih vojnika, uništena 3 tenka, 2 oklopna transportera, 4 kamiona, zarobljeno 18 vojnika, 1 tenk, 2 oklopna transportera, 6 haubica 150 mm, 17 motorna vozila, 4 topa ZIS-a, 2 minobacača 120 mm, 5 netrzajna topa, 2 POLK 9K11 i veća količina streljiva.

TIJEK VOJNOREDARSTVENE OPERACIJE

HV izvodi posve ograničeni napad na položaje VSK sjeverno od Šibenika prostor između rijeke Krke i Drniša.
Povod za poduzimanje operacije: miniranje i paljenje kuća u miljevačkim selima; teror nad preostalim hrvatskim stanovništvom; učestala topnička djelovanja po Šibeniku i Skradinu, kao i po čitavom prostoru Šibenske bojišnice.
Operacija je izvedena u nepovoljnim uvjetima za RH (stanje ni rata ni mira). Inicijativa za operaciju potekla je od neposrednih zapovjednika. Pripremljena je u tajnosti. Provedena je tijekom jednog dana.
Područje operacije je bilo 7 većih sela i više zaseoka u kojima je živjelo 1.300 žitelja. Područje je omeđeno: r. Krkom, r. Čikolom i padinama Promine. Zamisao za napad bila je dovođenje postrojbi za napad izvršiti tijekom noći i to po skupinama. Korištena su tri smjera: preko r. Čikole, preko r. Krke i preko p/c - NOS KALIK. Napad otpočeti bez paljbene pripreme u 5 sati 21.6.1992. Iznenaditi neprijatelja na cijelom prostoru Miljevačkog platoa.
Sve postrojbe su podijeljene u 8 skupina u okviru kojih je bilo 26 manjih grupa s 4 sanitetska tima.
Većina skupina je tijekom noći presjekla telefonske žice i prekinula vezu među postrojbama neprijatelja i vojarne Trbounje. Borba se vrlo brzo razvila na cijelom miljevačkom prostoru. Neprijateljski tenkovi su pokrenuti tek poslije 7 sati.
Prvi tenk je uništen, a ostali su se vratili u vojarnu Trbounje. Borbe su trajale cijeli dan, a s. Drinovci je oslobođeno zadnje, 22.06.1992. u jutarnjim satima. Taj dan započeli su pregovori pod pokroviteljstvom UNPROFOR-a i EZ o prekidu vatre. Rezultata nije bilo.
23.06.1992. Izveden je protunapad neprijatelja sa 8 tenkova, 4 oklopna transportera, pješaštvo. Protunapad je zaustavljen, uništeno je 2 neprijateljska tenka, nakon toga su se povukli u vojarnu Trbounje. Nakon odbijanja protunapada, pristupilo se organiziranju obrane na crti: r. Čikola - z. Vlaići - z. Karalići - z. Mazalini - r. Krka.
Vijeće sigurnosti UN izdaje Rezoluciju 762 koja osuđuje akciju i traži povlačenje hrvatskih snaga na početne položaje, što Hrvatska odbija.
Ova mala akcija poslužila je Hrvatskoj uglavnom za to da se ispitaju reakcije VSK i međunarodne zajednice.
Nakon akcije general Petar Šimac iz Splita, (navodno prenoseći zapovijed iz Zagreba), naredio je da se Hrvatske postrojbe povuku nakon što su neprijatelja već potjerale dublje prema Drnišu. Zapovjednik akcije je, takvu zapovijed odbio poslušati, a kasnije je izjavio: "Bili smo svjesni da bi u slučaju povlačenja stradanja bila još veća, pa je 23. lipnja došlo do protuudara Torbičinih vojnika. Uspjeli smo zadržati oslobođeni teritorij, a onda su počeli pregovori o predaji tijela neprijateljskih vojnika". (iz knjige "Rat", Tihomir Čuljak)


Preuzeto sa portala domovinskirat-xtreemhost, a sadržaj na ovu temu će se nadopunjavati od strane autora ovih stranica.

Povezani članci:

UREDOVNO VRIJEME

PONEDJELJAK - PETAK

08:00 do 16:00

RAD SA STRANKAMA

UTORKOM  09:30 - 12:30

ČETVRTKOM  09:30 - 12:30

OSNOVNI PODACI

UVSJP Alfa Zagreb
Remetinečka cesta 77
10020 Zagreb

ZAGREBAČKA BANKA

HR5923600001101782247
MBS: 1836072
OIB: 39923915314